Waarom VvEPunt?

  • Beheer door specialisten
  • Vrijheid in keuze onderhoudspartijen
  • Bestuur heeft 24/7 inzicht
  • Ontzorgen, kwaliteit en gemak
  • 24/7 storingsdienst
Lees verder

Gecertificeerde beheerder

VvEPunt is de eerste SKW gecertificeerde beheerder in Groningen en Drenthe en daar zijn we trots op!

Lees verder

Overstapservice

Kijkt u op tegen het overstappen naar een andere beheerder? Geen PUNT met onze overstapservice. Wij nemen de rompslomp van u over zodat u er geen werk van heeft. We maken graag kennis!

Lees verder

Jaarlijkse SKW-controle succesvol afgerond

Jaarlijkse SKW-controle succesvol afgerond

Het SKW-certificaat voor VVEPunt is vanwege een succesvol verlopen controle met een jaar verlengd.

Samen Kwaliteit Waarborgen - SKW - is een keurmerk voor o.a. VvE-beheerders. VVEPunt was al in het bezit van het certificaat, maar jaarlijks volgt een herhalingsonderzoek ter controle. De meest recente keuring vond in het najaar plaats. Het rapport van deze controle is kortgeleden bekendgemaakt. Zoals verwacht en gehoopt voldoen we nog steeds aan de eisen.

Tijdens de controle wordt gekeken of VVEPunt als VvE-beheerder de zaken intern op orde heeft en of we, bij het beheren van VvE's, de regels van de splitsingsakte goed volgen. Steekproefsgewijs werden acht VvE's gekozen en gecontroleerd op basis van notulen van de ledenvergaderingen, MJOP's, financiële stukken en dergelijke.

We zijn blij en trots met deze verlenging van het certificaat, omdat het bewijst dat we de zaken op orde hebben. Het huidige SKW-certificaat van VVEPunt is geldig tot juni 2022.

Ledenvergaderingen in het voorjaar

Ledenvergaderingen in het voorjaar

Veel VvE's zullen de komende maanden hun jaarlijkse ledenvergadering hebben. Naar verwachting zijn veel van deze vergaderingen nog digitaal.

In verband met Covid-19 en de aanhoudende maatregelen is er op dit moment nog geen alternatief mogelijk voor de digitale vergadering. VVEPunt heeft de vergaderplanning opgestart, waarbij de VvE-beheerders in overleg met de besturen zullen gaan over het specifieke vergadermoment.

Hoe de komende maanden eruit komen te zien is nog niet bekend. Mocht het op termijn mogelijk zijn om fysiek te gaan vergaderen, dan zal ook dat uiteraard overlegd worden tussen de beheerder en het bestuur. Mochten er grote wijzigingen plaatsvinden, dan zullen we dat communiceren via de website en/of het webportaal.

Inloggen eigenaarsportaal

Inloggen eigenaarsportaal
Klik hier om in te loggen met de reeds bij u bekende inlogcode.

Tevens heeft VVEPunt een handleiding samengesteld om u wegwijs te maken in het portaal.

Heeft u na het bezoek nog vragen of opmerkingen dan vernemen wij dit graag om mogelijke onvolkomenheden te herstellen.

Direct een storing melden? Storing melden
Direct naar uw VvE? Inloggen