Financieel- en administratief beheer

Kundig financieel en administratief beheer is de basis voor een goed functionerende VvE. De één kan niet zonder de ander. Door het voeren van goed beheer zijn onverwachte en onplezierige extra ledenbijdragen te vermijden.

Een financieel gezonde basis is noodzakelijk voor een VvE om zichzelf goed en tijdig onderhoud te kunnen garanderen. Naast onderhoud zijn er nog de noodzakelijke verzekeringen en andere gezamenlijke lasten die van invloed zijn op de ledenbijdrage. De verzekeringen worden uitgezet in samenwerking met PandGarant, waardoor polissen dankzij schaalvoordeel tegen een bijzonder scherpe prijs ingekocht worden.

Het bijhouden van de ledenadministratie, het onderhouden van contact met de leden bij vragen of storingen, het contact met de notaris of makelaar bij de verkoop van een appartement, of het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering. Het is de essentie van administratief beheer.

Administratief beheer door VVEPunt, de uitgangspunten:

  • Wij zijn 100% transparant en controleerbaar: het bestuur heeft 24/7 online inzicht in storingen, bankmutaties en andere lopende zaken via onze webportal
  • De VvE houdt haar eigen bestuur. Wij als beheerder vormen het verlengstuk van het bestuur.
  • VVEPunt verzorgt de administratie en levert alle benodigde informatie aan het bestuur, instanties en bewoners.
  • Wij zorgen ervoor dat besluiten die tijdens de algemene ledenvergadering worden genomen, worden vertaald in concrete acties en resultaten.
  • De bewoners hebben te allen tijde in één oogopslag inzicht in uiteenlopende praktische zaken die voor hun eigen VvE onmisbaar zijn. Denk hierbij aan de huisreglementen, Splitsingsakte, de gevoerde correspondentie en de notulen van de algemene ledenvergadering.

Voor de leden blijft het bestuur dus een vertrouwd gezicht en met ditzelfde bestuur houdt de VvE zelf grip op het reilen en zeilen binnen de Vereniging van Eigenaars, vakkundig ondersteund door VVEPunt.

Financieel beheer door VVEPunt, de uitgangspunten:

  • VVEPunt voert een uitgebreide crediteuren- en debiteurenadministratie. Wij zorgen voor de incasso van de maandelijkse bijdragen en voor de betalingen.
  • De VvE heeft eigen bankrekeningen op naam van de VvE. VVEPunt wordt hiervoor alleen gemachtigd.
  • Voor betalingen hanteren we uitsluitend geaccordeerde procedures. Betalingsopdrachten die de maximumgrens overschrijden worden eerst voor akkoord aan het bestuur voorgelegd. Voor kleinere bedragen ontvangt u een periodieke verantwoording.
  • Met het oog op maximale renteopbrengsten en minimale rentekosten worden de reserveringen met een laag risicoprofiel uitgezet. Alle reserveringen worden doelgericht gedaan, dus zonder dat er overbodige risico’s genomen mogen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat eigenaren extra fiscaal worden belast.