Technisch beheer

De technische en bouwkundige staat van uw appartementencomplex is een belangrijke factor voor het bepalen van de periodieke bijdrage van de leden van de VvE. Daarbij zijn prijzen, de technische staat en de intensiteit van het gebruik van het gebouw, in combinatie met de tijd, onzekere factoren op de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Om hierop te kunnen anticiperen is specifieke technische kennis nodig. VVEPunt beschikt over deze kennis, waardoor wij als beheerder snel kunnen anticiperen en de MJOB bijstellen. Tevens zullen we deze MJOB, en de wijzigingen, voorzien van een uitgebreide toelichting.

Meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB)

Door middel van een nulmeting kunnen wij de staat van uw appartementencomplex overzichtelijk in kaart brengen. Vervolgens zal er een MJOB worden opgesteld voor de komende twintig jaar. Na goedkeuring van deze MJOB door de leden, zal deze als basis dienen voor de begrotingen welke jaarlijks tijdens de ALV worden besproken.

Met deze gegevens heeft u een financiële onderbouwing op basis waarvan de ledenbijdragen worden vastgesteld. Desondanks blijft het noodzakelijk om de begrotingen jaarlijks kritisch te bekijken, inspecties te doen en, indien nodig, de MJOB aan te passen. Hiermee blijft de meerjaren onderhoudsbegroting een levend geheel.

24-uurs storingsdienst, afgestemd op uw VvE

Als standaard service hebben wij een 24-uurs storingsdienst voor al uw meldingen die spoedreparatie behoeven. De basis van deze storingsdienst is de door het bestuur aangegeven voorkeurs onderhoudsbedrijven en – installateurs. Op deze wijze bent u altijd verzekerd van snelle en doeltreffende reparaties door bekende gezichten.

Reguliere storingen die geen spoed hebben kunnen telefonisch of via onze website gemeld worden. Ook deze storingen worden opgepakt het bestuur goedgekeurde of geselecteerde bedrijven.