Nieuws

Jaarlijkse SKW-controle succesvol afgerond

Het SKW-certificaat voor VVEPunt is vanwege een succesvol verlopen controle met een jaar verlengd.

Samen Kwaliteit Waarborgen - SKW - is een keurmerk voor o.a. VvE-beheerders. VVEPunt was al in het bezit van het certificaat, maar jaarlijks volgt een herhalingsonderzoek ter controle. De meest recente keuring vond in het najaar plaats. Het rapport van deze controle is kortgeleden bekendgemaakt. Zoals verwacht en gehoopt voldoen we nog steeds aan de eisen.

Tijdens de controle wordt gekeken of VVEPunt als VvE-beheerder de zaken intern op orde heeft en of we, bij het beheren van VvE's, de regels van de splitsingsakte goed volgen. Steekproefsgewijs werden acht VvE's gekozen en gecontroleerd op basis van notulen van de ledenvergaderingen, MJOP's, financiële stukken en dergelijke.

We zijn blij en trots met deze verlenging van het certificaat, omdat het bewijst dat we de zaken op orde hebben. Het huidige SKW-certificaat van VVEPunt is geldig tot juni 2022.