Nieuws

Maatregelen corona: vergaderprotocol

Vanwege de recente ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus kunnen er langzaam maar zeker weer vergaderingen en bestuursoverleggen georganiseerd worden. In dit bericht vindt u een update over de gang van zaken.

In het belang van de gezondheid van u en ons hebben we een aantal regels opgesteld. Deze zijn overeenkomstig met de RIVM-richtlijnen en dienen altijd nagevolgd te worden:

- Houd minimaal 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact;
- Bent u ziek of heeft u verkoudsheidsklachten, blijf dan thuis;
- Gebruik uw eigen materiaal, zoals pennen, papier en elektronica;
- Was regelmatig uw handen.

Ledenvergaderingen

De komende maanden zullen de ledenvergaderingen weer georganiseerd gaan worden. Hierbij ligt de focus op de najaarsvergaderingen en de uitgestelde voorjaarsjaarvergadering die per se nog in 2020 gehouden moeten worden. Uw VvE-beheerder zal hiervoor contact opnemen met het bestuur.

Voor elke ledenvergadering zal altijd een zaal gereserveerd worden waarin de afstandsregels nageleefd kunnen worden. Het is ons streven om zoveel mogelijk vergaderingen nog in 2020 te houden, maar dit kan niet gegarandeerd worden. Het kan dus zijn dat uw vergadering definitief uitgesteld wordt tot 2021. We hopen hierin op uw begrip.

Bestuursoverleggen

De bestuursoverleggen kunnen eveneens opgestart gaan worden. Het heeft nog steeds de voorkeur om deze telefonisch af te handelen, maar in het geval van een groot bestuur is fysiek overleggen uiteraard prettiger. 

Ook bij VVEPunt op kantoor worden (uiteraard) de afstandsregels nageleefd. Over het algemeen kunnen bestuursoverleggen op kantoor gehouden worden, tenzij uw bestuur uit te veel mensen bestaat. Dit kunt u kortsluiten met uw beheerder.

Hopelijk kunnen de regels naarmate de tijd vordert steeds verder verruimd worden. Tot die tijd blijft echter dit protocol van kracht. We hopen op uw begrip en rekenen op uw medewerking. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.