Privacyverklaring

Privacyverklaring VVEPunt B.V.

1 maart 2022

Uw privacy is voor VVEPunt B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij vastleggen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met VVEPunt B.V.

Doeleinden gegevensverwerking – VVEPunt als beheerder
VvE’s bestaan bij wet en zijn opgericht ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van het totale gebouw. Aan de hand van de beheerovereenkomst die met uw VvE is afgesloten, verwerken wij de persoonsgegevens van u.

VVEPunt BV registreert alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed en zorgvuldig uitvoeren van de VvE beheertaken. Het betreft hier de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Onze verwerkingsdoelen hebben wij opgenomen in een verwerkingsregister. In dit register staat duidelijk uitgelegd voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens bewaren
VVEPunt BV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij gegevens hebben ontvangen.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden door VVEPunt alléén aan derden verstrekt indien dit nodig en noodzakelijk is voor de uitvoering van haar beheertaken, zoals administratief-, financieel beheer, onderhoud en hersteltaken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de betreffende derde partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Vragen en recht op inzage
Via de persoonlijke pagina op het webportaal hebben bewoners/ leden direct inzage in hun persoonsgegevens welke bij ons bekend zijn. Deze kunnen hier ook gewijzigd of (deels) verwijderd worden. De wettelijk vereiste gegevens die wij nodig hebben voor het correct kunnen uitvoeren van het VvE-beheer kunnen niet worden gewijzigd.

Persoonsgegevens en wijzigingen kunnen ook schriftelijk opgevraagd, dan wel doorgegeven worden.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze de doeleinden van de gegevensverwerking wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Beveiliging
VVEPunt BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. VVEPunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De website van VVEPunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel dat er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vvepunt.nl.

Contactgegevens
VVEPunt B.V.
Sylviuslaan 3
9728 NS Groningen
info@vvepunt.nl
0599-621772