Nieuws

Corona-update 15 november

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag voert VVEPunt een aantal maatregelen door, in lijn met wat de overheid besloten heeft.

Onze medewerkers werken de komende drie weken zoveel mogelijk thuis. Telefonisch en per mail blijft iedereen uiteraard goed bereikbaar.

Bestuursoverleggen vinden alleen plaats als er een geschikte, geventileerde ruimte is waar anderhalve meter afstand gehouden kan worden. In de thuissituatie vinden overleggen alleen plaats wanneer het aantal uitgenodigde personen maximaal vier is.

Er worden geen ledenvergaderingen meer belegd bij ons op kantoor. Voor externe locaties geldt dat er overlegd wordt met het VvE-bestuur. Mocht er voor u een ledenvergadering ingepland staan de komende drie weken, dan zal uw beheerder dus contact opnemen met het VvE-bestuur. Wanneer mogelijk is ook de ledenvergadering digitaal afhandelen een optie.

Dit geldt ten minste t/m vrijdag 3 december. We houden hierbij de volgende persconferentie(s) in de gaten. Een kort overzicht van de op dit moment geldende maatregelen vindt u hier.